Klotblixtar

I was seated near the front of the passenger cabin of an all-metal airliner (Eastern Airlines Flight EA 539) on a late night flight from New York to Washington. The aircraft encountered an electrical storm during which it was enveloped in a sudden bright and loud electrical discharge (0005 h EST, March 19, 1963). Some seconds after this a glowing sphere a little more than 20 cm in diameter emerged from the pilot’s cabin and passed down the aisle of the aircraft approximately 50 cm from me, maintaining the same height and course for the whole distance over which it could be observed.

Elektricitetsforskaren R.C. Jennison trodde precis som de flesta andra vetenskapsmän att klotblixtar var strunt och vidskepelse. Tills han fick se en med egna ögon den 19 mars 1963.

I årets första nummer av Historiska Brott & Mysterier berättar jag om fler vittnesmål och hur nutida vetenskapsmän försöker återskapa fenomenet i sina laboratorier. Det råder fortfarande ingen vetenskaplig konsensus i frågan, men allt fler har gått över till de troendes skara…