Vikingaskepp

Varför räknades skandinaviska skepp till de bästa i världen under vikingatiden? Läs svaret i Teknikhistoria nr. 7, där jag avslöjar den geniala hemligheten i deras konstruktion.